Facebook

неділя, 1 квітня 2018 р.

Google Services Framework Android ID

You can read this article translated using the Google Translate.


На телефоні мого сина кілька днів тому виникла проблема, що не міг увійти в Google Play Market. Аби зрозуміти глибину трагедії, треба бути поставити себе на його місце й уявити, наче в часи Вашого дитинства забрали можливість цілими днями ганяти на вулиці. Якось цьому співмірне.

Поґуґливши, виявилось що той самий Google розпочав таки блокування не сертифікованих пристроїв. Не вдаватимусь в деталі що це і з чим його їдять. Але наслідки такі, що не можливо буде звантажувати програми з Play Market та, навіть більше, просто користуватися такими програмами, як Gmail, Google Maps, Google Play Music, Google Photos тощо. Тепер краще починаєте розуміти глибину трагедії?

Гадаю, проблеми можуть проявлятися в різний спосіб. В сина була така ситуація, що не міг запустити Play Market й не було збережено профілю Google. А коли пробували останній додати, то не могли увійти в нього, хоч дані на 100% було введено вірні. Потім я довго мучився й робив таке, що Вас не цікавитиме.

Отож, причина та її вирішення. Може й Вам допоможе. Справа в тім, що в нього була система, котрі чомусь мала пусте значення ключового параметру Google Services Framework Android ID. Його побачити можна кількома способами.
 1. Знайти в налаштуваннях телефону, якщо його відображає;
 2. Звантажити собі програму Device ID, що, власне, я й зробив;
 3. Якщо на телефоні набрати комбінацію *#*#8255#*#*, то має запуститись GTalk Service Monitor, де HEX значення після aid: XXXXXXXXXXXXXXXX є шуканим;
 4. Ті, хто знає, що таке adb, можна спробувати таке (мені не вдалося отримати інформацію цим способом, гадаю тому, що це залежить від версії системи Android, у нас була трішки старіша):
  $ adb root
  $ adb shell 'sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db "select * from main where name = \"android_id\";"'
 5. Використовуючи мови програмування, цей спосіб для геть просунутих, котрі мій блог не читають. :)
Що далі? Треба його конвертувати в десяткове число. Це робиться в калькуляторі на комп'ютері переключенням в режим Програміст. Вводите його в шістнадцятковому режимі (Hex), а потім перемикаєте в Dec й копіюєте значення (Ctrl+C для Windows). Можна також знайти сайт, котрий конвертує HEX до DEC.

Наступний крок - заходите на сторінку реєстрацію Вашого пристрою (для цього Вам потрібно володіти профілем Google й пройти авторизицію) й ввести отримане десяткове значення у єдиному віконечку внизу сторінки.
Реєстрація пристрою введенням значення Google Service Framework Android ID

Що робити, якщо жодним способом не вдається отримати це значення? Я на свій страх і ризик перепрошив телефон й допомогло, Device ID показав значення параметру, хоч до цього поле було пустим. Вам цього робити не раджу, знімаючи з себе відповідальність.

Важливо: це значення змінюється після кожного скидання телефону до фабричних налаштувань.

Деякі виробники телефонів самі будуть сертифікувати телефони. Тому, шукайте інформацію у всесвітній павутині.

Ну і, звісно, мої Вам, православні християни, вітання зі святом:


середа, 7 березня 2018 р.

З лютого 2018р змінюється форма заяви для отримання Pobytu Czasowego та спосіб контакту з Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

Трішки із запізненням, але залишу тут.

UWAGA! od 12 lutego 2018 r. NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW O POBYT CZASOWY
Uprzejmie informujemy, że od 12 lutego 2018 r. (tj. od poniedziałku) obowiązują nowe wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Formularze zamieszczamy poniżej.
Prosimy o wnioskowanie o pobyt czasowy na nowych formularzach.
Jednocześnie informujemy, że dla spraw wszczętych przed 12 lutym 2018 r. obowiązują poprzednie wzory formularzy.

Ось джерело, де можна звантажити ці змінені бланки. Цікавий факт, у зв'язку з цим - видалили можливість заповнювати online заяви на Pobyt Czasowy.

І друге:
UWAGA! Od 01 lutego 2018r. zmiana formy kontaktu mailowego z Wydziałem Spraw Cudzoziemców.
Dotychczasowe adresy mailowe zastąpi jeden FORMULARZ KONTAKTOWY. Adresy: ozp@mazowieckie.pl, legalizacjapobytu@mazowieckie.pl, wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl, obywatelstwo@mazowieckie.pl z dniem 01 lutego br. zostaną zlikwidowane.
Pytania w sprawach klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców będzie można przesyłać wyłącznie poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza klient otrzyma odpowiedź e-mailem. Odpowiedzi na pytania przesyłane inną drogą niż FORMULARZ KONTAKTOWY (np. na inne adresy mailowe) nie będą udzielane.

середа, 21 лютого 2018 р.

Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany od 12 lutego 2018 roku

Чесно, "приємно" здивований тою увагою польської влади до українських тимчасових мігрантів. Так пишу, бо їх тут чи не 90% від усіх. Тому, все, що вони вигадують, провокується нами й проектується на нас. Трішки самовпевнено, але так воно є, як це не ховай під ковдру.

От і нова зміна закону про іноземців. Увага - ДРУГА за 2017 рік! І що такого? Нічого, просто факт. А мені кожного разу потрібно вигадувати нову назву до публікації. :)

Отож, закон був прийнятий 24 листопада 2017р, офіційно оголошений 12 січня 2018р, деякі його положення увійшли в життя 12 лютого 2018р, інші увійдуть 1 січня 2019р. Її повна назва: Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Завантажити її можна звідси або з моєї хмаринки.

Закон був прийнятий у зв'язку з koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1). Так пише в польському медійному просторі.

Почитайте й знайдіть, що Вас там цікавить. Я зупинюсь тільки на двох речах. Одна мене напівпрофесійно цікавить, друга - просто хороша зміна.

Отож, перша річ стосується підтвердження польського походження, що так муляє очі тутешньому панівному класу. Оскільки було кілька рішень NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), котрі скасовували відмовні рішення управлінь в справах іноземців, в котрих причиною відмови була відсутність папірчика зі записом польської національності предка, законодавці вирішили чіткіше це прописати в законі.
2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 2282).
Товстим шрифтом виділено те, що додали. Що ж це означає, а ніщо інше, як те, що підтвердити тепер польське походження можна виключно документом з цього переліку. А саме:
Art. 6. Dowody potwierdzające polskie pochodzenie 
1.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:
 • 1)polskie dokumenty tożsamości;
 • 2)akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • 3)dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • 4)dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • 5)dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.
2.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:
 • 1)o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • 2)potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Нічого особливого. Але тепер майте на увазі, що ці й тільки ці документи будуть підтвердженням польського походження. Тепер, наприклад, рішення українського суду про те, що Ваш дідусь чи бабуся приховали за часів тоталітарного комуністичного людиноненависного режиму своє походження, не буде підтвердженням в управлінні. Так, це є захист від рішень наших "чесних" судів. Але постраждають інтереси тих людей, котрих правда ними буде підтверджена. Може я помилюяся, було б добре.

І друге:
 Art. 195. Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały 
1.Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
6)bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub
(Art. 195 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 6 lit. c wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.)
Отож, якщо працюєте по карті тимчасового побиту (pobyt czasowy) 4 роки (тут, гадаю, треба буде уважно рахувати час виїзду з країни) й маєте стабільний дохід, котрий дозволяє ще й утримувати членів родини, то можете подавати на карту постійного перебування (pobyt stały). Цей пункт є дуже позитивний. Увійде в життя наступного 2019 року.

Отож, тільки два пункти, а рахунок вже 1:1.