Facebook

неділя, 25 вересня 2016 р.

Складаємо Wniosek o nadanie numeru PESEL

У своєму аулі у собаки хвіст трубою

Киргизька народна приповідка


Чужим же собакам доводиться доволі уважно стежити за інформаційним посилом свого хвоста, бо, щонайменше, може стати без шерсті. Це ще й накладає обмеження на можливості такого, чужого, собаки в аулі. Якщо аул складається з приязних особин, то можна адаптуватись до середовища. В противному ж випадку значно складніше.

Ця алегорія стосується кожного громадянина демократичної держави. Не можу сказати, що польське середовище надто неприязне до чужинців. Але дифузія зі зовнішніми факторами змінює внутрішній стан справ й наближає його до зовнішнього. Людино ненависний російський нацизм (рашизм) став тією рушійною силою процесів, кінцевий результат котрих ми ще не побачили. Хоча, інтерполюючи зростаючу ненависть до всього людського у черепних порожнинах наших сусідів, можна змоделювати страшну картину.

Подібна адаптація відбулась і в польському суспільстві з приходом до влади тих, хто зараз при владі тут. Так названий мною "шляхтовий націоналізм" дійсно вражає голови поляків. Навіть у мене в праці є такий чолов'яга, котрого тіпати починає при будь-якій згадці про УПА. Але найгірше для нього, що найбільшим його опонентом в цих безглуздих баталіях є не я, а двоє розумніших за нього поляків. В кінцевому результаті, пошкодувавши бідолаху, ми домовились не піднімати історично-політичні питання в його присутності. А так, якщо коротко, то логіка його зводиться до єдино-правильного висновку: УПА - вбивці, Армія Крайова - герої. І аргументи, що герої одного краю можуть бути злочинцями для іншого, його не переконали. Напевне тому, бо "так ксьонз сказав в косьцьолі". І це - не поодинокий факт, це явище в суспільстві. Так, в Україні й гірші випадки трапляються. Але я мову веду саме про Польщу, бо, схоже на те, моїм дітям тут жити. "Не подобається? Плєцак, Заходні, Україна!" скажете? Так і зроблю, коли відчую точку неповернення, не буду захоплювати адмінбудівлі тут. Цією відмінністю українців від нащадків монголів я й пишаюсь.

Хм, і до чого тут PESEL? Прямо ні до чого. Але ж мушу я написати якийсь цікавий вступ. Для чого? Tak mi się chcę!

Насправді в практиці потреба в PESELi не є такою великою. Для того й є такий пункт у wniosku на його видання, як "Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania numeru PESEL – wskazanie przepisu, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL". Особисто я стикнувся з необхідністю володіння ним, коли пробував зареєструватись в клініці. Про це прочитаєте нижче, а зараз наведу 3-и юридичні підстави, котрі теоретично мають давати право на отримання PESEL. В польському інтернеті радять додатково в дужках вписувати номер вісника (Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) у вигляді скорочення Dz.U., де цей закон було роздруковано.

І. Для того, аби зареєструватись на сайті epuap.gov.pl, потрібно ввести PESEL - поле є необхідним до заповнення:


§ 4. 3. Punkt potwierdzający weryfikuje dane zawarte we wniosku z danymi zawartymi w profilu użytkownika, w zakresie obejmującym: 
...
3)  numer PESEL; 
...
та
§ 8. 1. Profil zaufany ePUAP zawiera: 
...
3)  numer PESEL użytkownika; 
...
ІІ. Найімовірніше - це найбільш вагомий аргумент:


3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadcze  niodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002  r. o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz.  U. Nr  144, poz.  1204, z  późn. zm.3)z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych.
5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozu  mieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość.

ІІІ. Дуже подібний до попереднього:

Art. 33. 1. Zakład prowadzi:

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL;
Цей пункт дуже подібний до попереднього. І, мабуть, підходитиме кожному, хто має право на охорону здоров'я соціальне забезпечення - і дорослому, і дитині (наскільки мені відомо, це право з-поміж інших має уся сім'я людини, котра легально працює в Польщі). Бо, справді, я двічі пробував зареєструватись в przychodnie, то пані в реєстратурі стверджувала, що "комп'ютерна програма вимагає вказання PESEL". Тому, останні 2-а варіанти є залізними, але ужендники вміють "гартувати крицю". :) Викреслені речення оповідають правду, але із-за виправлення закону роблю поправки.

Хтось може знайти в російськомовній мережі, що комусь пощастило з:
Art. 23 ust. 3 poz. 114 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 13 stycznia 2015 r. 
Гадаю, що дійсно пощастило, бо там чіткої вимоги PESEL немає, зате є варіант заміни його паспортом, чи іншим ідентифікуючим документом. Але пробувати й з цим пунктом можна.
Аналогічно є закон про рецепти лікарські, де теж вказується PESEL, але його аналогічно можна замінити документом. Зрештою, також можливість використання паспорту замість PESEL вказана і в законі, наведеному в моєму пункті ІІІ. Double халепа.

Проблема відповідності законів до практики спілкування з різного роду установами є реальністю навіть тут. В такому випадку радять просити вимагати в працівника, котрий стверджує необхідність пред'явлення Вами PESEL, вказати норму права, згідно якої є ця вимога. Тоді треба бігти з цією нормою й складати wniosek. 

На жаль, баталії такого роду нерідкість. Але дивного нічого немає. Функціонування великого механізму та його вдосконалення під час роботи генерує дрібні збої та пожежні коригуючі дії. Що стосується PESEL, то це досить парадоксальна ситуація, коли людина, наче мисливець, бігає в пошуках підстави для його отримання. Але, мабуть, в законотворців були підстави для такого ускладнення життя іноземцям.

Отож, я дещо змінив останню сторінку wniosku, розширивши поле для введення норм закону та вписавши їх в друкованому вигляді. З ним і піду в понеділок до urzędu. Оскільки не впевнений, який документ вказувати на другій сторінці, мій закордонний паспорт, чи карту побиту, зроблю два варіанти. Подам першим з картою, бо вона для польських законів більше має значення. А ось посилання на незмінений wniosek. Хоча раджу завжди шукати актуальний на випадок, якщо відбудуться якісь зміни. За цим посиланням віднайдете взірець заповнення, складений не мною.

Це буде вже мій другий похід (відпишусь про результат як UPD). Бо перший я здійснив в день відбору карти і дещо схибив, вказавши лише номери вісників, в котрих є потрібні закони. А пані в urzędzie сказала, що потрібно вказувати чітко норми закону. Ще для мене, як для власника Karty Stałego Pobytu, є додатковий варіант для отримання PESEL - приписатись за місцем проживання в Польщі. Оскільки у мене є договір на руках та копія акту власності на квартиру власника, то процес приписки здійснюється без згоди чи присутності самого власника. Проте мене цей варіант не влаштовує, бо приписка втрачає свою силу з кожним роком у всіх цивілізованих країнах, а я не відчуваю в ній потреби. Й так само мені на роботі радили обізнані поляки.

Єдине, що мене турбує, так чи вірно я поробив ті вказання на закони, бо робив їх сам. Сподіваюсь, інтуїція мене не підвела. Zobaczymy.


UPDATE [2016-09-26]:
Склав той варіант wniosku, де вказав карту побиту, як ідентифікуючий документ (зверху другої сторінки), зазначивши inne та вписавши POBYT STAŁY у віконечку навпроти й серію та номер у "Dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo". Пані в уженді, побачивши ці надруковані 3-и закони, легко посміхнулась, глянувши мені в очі. Приємно робити приємно такими простими речами (прошу вибачити за тавтологію). Свідоцтва про одруження у мене не було, тому вписав від руки, що не маю його в Польщі й підписався. Потім вона зробила собі копії моєї карти та закордонного паспорту, а мені дала копії wniosku з печаткою про прийняття й записала номер телефону про всяк випадок. Я її запитав, чи може бути відмова, бо я сам "ці всі циферки та літерки законів вписував". На це вона відповіла, що перевірила один із вписаних законів (здається, той, що третій) і все гаразд - цього тижня буде PESEL. Спитала, який варіант мені більше підходить - особисто відібрати його, чи щоби вони вислали поштою. Я вибрав другий, бо маю загружений час дозвілля усілякими там koszami, piłkami nożnymi та siłowniami й Skype конференціями. :)

Для тих, хто провадить статистику міст - це Warszawa, крихітки. Отримаю, зроблю UPD.


UPDATE [2016-10-06]:
Отримав PESEL листом. Отже, моя комбінація підстав działa. Вже встиг зареєструватись в przychodni та записатись на прийом до лікаря. А також в системі ePUAP, тільки треба сходити особисто підтвердити profil zaufany.

Якось одразу почав відчувати себе білішим. До зими іде, чи що?!


UPDATE [2016-10-11]:
Сходив у найближче відділення пошти до фінансового консультанта й особистою присутністю та картою побиту підтвердив profil zaufany. Тепер складання документів можна здійснювати, не виходячи з теплої хати. Підозрюю, що не усі, але більше, ніж нічого. Це вже точно.


UPDATE [2016-11-22]:
Подав заявки на отримання PESEL неповнолітніми дітьми - відмовили. Відмови ще не отримав, але телефонували. Сказали, що в клініці можуть по паспорту їх зареєструвати (це ми перевіримо), або йти на приватний прийом. Порадив їм водити своїх дітей на приватні прийоми, сплачуючи при цьому складки до ZUS. Зроблю паузу для нагромадження інформації та далі до бою. Ех, люблю цей стан підвищеної бойової готовності.


UPDATE [2016-12-03]:
Прислали вже лист-відмову надання дітям PESEL. Усі три мої варіанти їм не підходять. Перший - бо неповнолітні, другий, бо можна скористатись паспортом (дійсно так в законі записано, переконався особисто), третій - я дещо помилився у вказанні позиції dzennika ustaw (див. виправлення вище в п.ІІІ), але і вірне вказання б не допомогло, бо теж є можливість використання паспорту (див. Art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Тому, висновок на день сьогоднішній - для повнолітніх найбільші шанси на успіх має варіант І - ePEUAP, а з дітьми халепа.

Моя бухгалтерка знайшла ще якийсь закон про відмивання брудних грошей, щось пов'язане з рахунками банківськими. Вона написала запит у GIIF-U аби підтвердили, що для цієї фінансової операції потрібен PESEL. Як тільки отримає відповідь, обіцяла дати мені інформацію по цьому закону. Кому цікаво, слідкуйте за оновленнями цієї публікації. :)


UPDATE [2016-12-07]:

Сьогодні вдалось отримати PESEL для дружини.
Оновлена підстава закону про ePUAP, котрий тільки й дає 100% гарантію:
Podstawa prawna PESEL
Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania PESEL

Або в текстовій формі:
§5.3 pkt.3 oraz §8.1 pkt.3 - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1633) 
UPDATE [2016-02-23]:
Коли з дружиною здавали wniosek на відбір карти, маючи вже рішення по її справі, пані інспектор дуже дивувалась, як мені вдалось отримати для дружини PESEL, якщо вона не мала ще карти. Отож, дивуймо поляків приємними речами. А вони нехай воюють зі своїми історичними вітряками типу Бандери, маючи свого нічим не кращого Пілсудського, котрого сам Гітлер високо цінував.

UPDATE [2016-03-04]:
В коментарі на facebooku отримав невтішні інформацію, що вже не видають PESEL по цьому закону. І дійсно, на сторінці реєстрації ePUAP додали пташку "Nie posiadam numeru PESEL.". Виникає тільки запитання стосовно колізії, котра виникає з того, що закон то станом на сьогодні не змінювали після 05.10.2016р. А у wniosku вказується саме норма закону, а не якийсь там сайт. Або я просто погано шукав, чи цей закон змінювався. Так чи інакше, озбройтесь й цією інформацію, аби бути готовим. Щось я не знаю, чи можна писати odwołanie на відмову видання PESEL. Прохання до тих, хто стикнувся вже з подібною проблемою, не полінуйтесь, напишіть, будь ласка, тут коментар до публікації, нехай інші скористаються з Вашого досвіду. Якщо це так, а схоже на те, то тільки прописка дає можливість отримати PESEL. Швидесенько ж поляки зорієнтувались в ситуації...

Перелік категорій іноземців, котрі можуть отримати PESEL, зробивши прописку.

UPDATE [2016-03-05]:
В тій ж гілці коментарів на facebooku пані повідомила, що в лютому 2017-го по цій нормі закону виробила PESEL для знайомої. Отож, висновок: інколи потрібно кілька разів пробувати, подавати в різні уженди, до різних інспекторів. В такий спосіб збільшується шанс позитивного результату.

UPDATE [2017-04-09]:
Для неповнолітніх власників Karty Stałego Pobytu, а, може, і не тільки, єдиним варіантом отримання PESEL є приписка на будь-який термін. Хоч я не пробував, але люди пишуть, що саме і тільки так працює.

UPDATE [2017-11-13]:
Для дітей до 3-ох років норма закону:  
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Art. 3 a.1. 1),2)

Для неповнолітніх, котрі вчаться в школі, можна оформити PESEL по прописці, так гадаю, і по такій нормі закону: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tj. z dnia 31.10.2016r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
Art. 92k Ust.2 pkt 2f)
Art 92k 
.....
2. Karta kwalifikacyjna zawiera:
.....
f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Пишуть, що це має бути позашкільний табір, або колонія.

UPDATE [2017-11-13]*:
Нещодавно через facebook попросила мене людина про допомогу щодо вибивання PESEL. Отримала його за 50 хвилин і по нормі ePUPAP. Вона працює. Вона - не Юля.

UPDATE [2017-11-19]:
Подав заяви на надання номеру PESEL дітям. Бо хочуть взяти участь в онлайновому математичному конкурсі, а там вимагається цей номер. Підставу подав ту, яка вказана вище (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tj. z dnia 31.10.2016r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 Art. 92k Ust.2 pkt 2f)). Не хотілося їхати до управління, тому заяву подав в неділю через систему ePUAP: вибрав "Sprawy ogólne"\"Pisma do urzędu"\"Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Заяву редагував в https://www.pdfescape.com/. До заяви додав скан паспорту, заяву прийняття до школи, переклад свідоцтва про народження. Цей перелік сам собі вигадав. Тепер купую попкорн і спокійно чекаю.

UPDATE [2017-11-27]:
Зателефонувала пані з управління, куди 19.11.2017р вислав заяву на PESEL для дітей, вимагає їхньої прописки. А я не маю часу й бажання тим займатись. Дивна додаткова вимога. І я, і я дружина отримали ці номерки без прописки, а вона тут мені каже, що всі в Польщі повинні прописуватись, навіть громадяни. Дуже цікаво. Значить, відмова. Хай так і буде. А, і найважливіше, сказала, що не передбачено складання заяви цього типу через ePUAP, бо мусить бути власноручзроблений підпис. Може, хто зна, то їхня робота це мені тлумачити.

UPDATE [2018-05-30]:

Моя спроба #2 отримання PESEL дітьми вивилася вдалою. Не скажу, що це було легко, але тут спрацював принцип віддяки наполегливості. Як і першого разу, я подав заяву через ePUAP, з вказанням закону про освіту. Як і першого разу, зателефонувала до мене пані з управління й вимагала прописки дітей. Цього разу я написав мейла власникові квартири з питанням, чи не буде він такий ласкавий дати дозвіл їх прописати. Він, звісно, написав, що проблематично неповнолітніх прописувати. В сенсі, що він може мати проблеми з виписуванням дітей. Я це знав і пані про це говорив. А ще він висловив таке наївне твердження, що "в Польщі діти до 18-го року охоплені безкоштовним медичним забезпеченням". Він писав про це, бо я аргументував йому необхідність володіння PESEL проблемами в клініці. Бо дійсно, мав проблему, котра полягала в тому, що дитина не могла потрапити до лікаря два дні, бо в реєстратурі не бачили, чи вона має медичне забезпечення, чи ні. І причиною тому було, що не має номеру PESEL, а у них в системі це є ключовим полем для пошуку. Довелося з ними поспілкуватися на трішки вищих тонах так, що потім дивилися на мене, як на справжнього мельниківця. Але вернемося до PESEL. Довелося мені йти на особисту зустріч з керівником управління, я йому показав роздруківку мейла (без конфіденційної інформації). Тоді він зжалівся наді мною й я ще раз особисто написав заяви на надання PESEL. По чім він сказав "може цього разу нам вдасться". І вдалося. Вчора пані зателефонувала й повідомила, що можна забрати довідки. Важлива річ - вони прив'язували надання PESEL з обов'язком прописки. Хоч я і не музикант, але проглянувши Art. 7 oraz Art. 16 ustawy o ewidencji ludności, я, як людина з нерозвиненим логічним мисленням, дійшов висновку, що залежність є штучною, а їх зв'язок лише носить характер вказівки. В тому сенсі, що Art. 7 ust.3 звучить "W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy". В моєму розумінні, це вказівка управлінцям "кого вони мають додавати до rejestru mieszkańców", а не вимога мати прописку для отримання PESEL. Ще одна цікава річ. Як відомо, в інтернеті було багато інформації про те, що іноземці з січня отримуватимуть PESEL одразу після прописки. Також відомо, що прописатися можна через інтернет. Думаю собі, то для мене. Заходжу туди, PESEL - обов'язкове поле до заповнення. Finita la comedia.

8 коментарів:

 1. Мені сказали що можна прийти з умовою найму житла і замельдуватись (без власника)тоді автоматично дають номер песель.Якраз склалось так що власниця житла мельдувала мого чоловіка і заодно мене (я маю карту сталого побиту а чоловік ні).Після того як вона мене замельдувала,я одразу в цей день отримала нумер песель

  ВідповістиВидалити
 2. Ну, власне. Значить, цей спосіб працює. Мені теж в уженді пані казала, що умови найму вистачить для прописування.

  Хоча прописка є рудиментом комуністичного режиму і не є ніде потрібною зараз в Польщі. Тому я вибрав інший варіант отримання PESEL.

  Отож, є два способи отримати PESEL.

  Дякую за корисний коментар, пані Христино.

  ВідповістиВидалити
 3. Хочу сказати вам велике дякую за вашу статтю, 2 тижні тому подав запропонований на сторінці бланк (podstawa prawna - ePUAP) до Urzędu m. st. Warszawy w dz. Sródmieście, і сьогодні отримав лист з номером PESEL.
  Чесно кажучи після всіх коментарів мало сподівався на успіх, але все-таки вдалося. Велике вам спасибі :)

  ВідповістиВидалити
 4. Щиро дякую за Вашу небайдужість в допомозі співвітчизникам своїми порадами та досвідом. Вчора випадково потрапила на Ваш блог, прочитала цікаві мені статті. А сьогодні вже чоловік пішов і отримав PESEL за 15 хвилин. Хоча попередньо, йому сказали, що обов'язковим є замельдування. ДЯКУЮ!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже приємно й тішуся, що Вам вдалося вирішити свою проблему. Дякую за зворотній зв'язок, адже він теж допомагає людям, підтверджуючи дієвість методу. ;)

   Видалити
 5. Від писанини УПАїнського "поляка" знудило.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже мені прикро. Можу лишень порадити вжити Dimenhydrinate, наприклад.

   Видалити