Facebook

Показ дописів із міткою Карта Сталего Побиту. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Карта Сталего Побиту. Показати всі дописи

середа, 7 березня 2018 р.

З лютого 2018р змінюється форма заяви для отримання Pobytu Czasowego та спосіб контакту з Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

Трішки із запізненням, але залишу тут.

UWAGA! od 12 lutego 2018 r. NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW O POBYT CZASOWY
Uprzejmie informujemy, że od 12 lutego 2018 r. (tj. od poniedziałku) obowiązują nowe wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Formularze zamieszczamy poniżej.
Prosimy o wnioskowanie o pobyt czasowy na nowych formularzach.
Jednocześnie informujemy, że dla spraw wszczętych przed 12 lutym 2018 r. obowiązują poprzednie wzory formularzy.

Ось джерело, де можна звантажити ці змінені бланки. Цікавий факт, у зв'язку з цим - видалили можливість заповнювати online заяви на Pobyt Czasowy.

І друге:
UWAGA! Od 01 lutego 2018r. zmiana formy kontaktu mailowego z Wydziałem Spraw Cudzoziemców.
Dotychczasowe adresy mailowe zastąpi jeden FORMULARZ KONTAKTOWY. Adresy: ozp@mazowieckie.pl, legalizacjapobytu@mazowieckie.pl, wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl, obywatelstwo@mazowieckie.pl z dniem 01 lutego br. zostaną zlikwidowane.
Pytania w sprawach klientów Wydziału Spraw Cudzoziemców będzie można przesyłać wyłącznie poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza klient otrzyma odpowiedź e-mailem. Odpowiedzi na pytania przesyłane inną drogą niż FORMULARZ KONTAKTOWY (np. na inne adresy mailowe) nie będą udzielane.

середа, 21 лютого 2018 р.

Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany od 12 lutego 2018 roku

Чесно, "приємно" здивований тою увагою польської влади до українських тимчасових мігрантів. Так пишу, бо їх тут чи не 90% від усіх. Тому, все, що вони вигадують, провокується нами й проектується на нас. Трішки самовпевнено, але так воно є, як це не ховай під ковдру.

От і нова зміна закону про іноземців. Увага - ДРУГА за 2017 рік! І що такого? Нічого, просто факт. А мені кожного разу потрібно вигадувати нову назву до публікації. :)

Отож, закон був прийнятий 24 листопада 2017р, офіційно оголошений 12 січня 2018р, деякі його положення увійшли в життя 12 лютого 2018р, інші увійдуть 1 січня 2019р. Її повна назва: Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalona 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Завантажити її можна звідси або з моєї хмаринки.

Закон був прийнятий у зв'язку з koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1). Так пише в польському медійному просторі.

Почитайте й знайдіть, що Вас там цікавить. Я зупинюсь тільки на двох речах. Одна мене напівпрофесійно цікавить, друга - просто хороша зміна.

Отож, перша річ стосується підтвердження польського походження, що так муляє очі тутешньому панівному класу. Оскільки було кілька рішень NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), котрі скасовували відмовні рішення управлінь в справах іноземців, в котрих причиною відмови була відсутність папірчика зі записом польської національності предка, законодавці вирішили чіткіше це прописати в законі.
2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 2282).
Товстим шрифтом виділено те, що додали. Що ж це означає, а ніщо інше, як те, що підтвердити тепер польське походження можна виключно документом з цього переліку. А саме:
Art. 6. Dowody potwierdzające polskie pochodzenie 
1.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:
  • 1)polskie dokumenty tożsamości;
  • 2)akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  • 3)dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • 4)dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • 5)dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.
2.Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:
  • 1)o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
  • 2)potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Нічого особливого. Але тепер майте на увазі, що ці й тільки ці документи будуть підтвердженням польського походження. Тепер, наприклад, рішення українського суду про те, що Ваш дідусь чи бабуся приховали за часів тоталітарного комуністичного людиноненависного режиму своє походження, не буде підтвердженням в управлінні. Так, це є захист від рішень наших "чесних" судів. Але постраждають інтереси тих людей, котрих правда ними буде підтверджена. Може я помилюяся, було б добре.

І друге:
 Art. 195. Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały 
1.Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
6)bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub
(Art. 195 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały ust. 1 pkt 6 lit. c wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.)
Отож, якщо працюєте по карті тимчасового побиту (pobyt czasowy) 4 роки (тут, гадаю, треба буде уважно рахувати час виїзду з країни) й маєте стабільний дохід, котрий дозволяє ще й утримувати членів родини, то можете подавати на карту постійного перебування (pobyt stały). Цей пункт є дуже позитивний. Увійде в життя наступного 2019 року.

Отож, тільки два пункти, а рахунок вже 1:1.

неділя, 17 грудня 2017 р.

Поняття narodowości в USTAWIE z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Чесно кажучи, не натрапляв ще на цей закон, в якому є трактування поняття narodowości. Хоча читав інтерпретації без її згадування. Тому, хочу залишити тут, аби можна було користатись нею.
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań

Art.2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

...
6)   narodowości — przynależności narodowej lub etnicznej — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną;
...
Цікавий висновок полягає в тому, що, згідно з цим, особа, котра отримала pobyt stały за походженням, сама вже вважається za osobę narodowości polskiej lub osobę przynależne do Narodu Polskiego. Більше пізніше. 

вівторок, 26 вересня 2017 р.

Не минуло й дев'яти місяців з часу подання документів...

Після виконання шоденної операції перевірки статусу справи моїх дітей, взнав, що рішення вже видано. Ані листа, ані СМС ще не отримав. Тому невідомо, чи тішитися, чи готуватися до нової тяганини. Не хотілось би, вік вже не той. Але плавці не опускаю.

Повідомлення на wnioski.mazowieckie.pl
Повідомлення на wnioski.mazowieckie.pl
Спеціально додав склеєні скріншоти польською та українською для порівняння. Переклад вражає. І стовідсотково це не переклад з використанням бота, видно при прочитанні польського тексту. Що найприкріше, текст мокшанською помилок не містить.

І ось він ліричний відступ...
Ця ситуація не може не дратувати, адже українці в Польщі знову з часів першої Rzeczypospolitej складатимуть найбільшу меншість, а ставлення до української мови в польської влади таке, як за другої Rzeczypospolitej. Тут або брак інформації, або свідомий умисел. І в цьому випадку суспільство польське іде значно попереду Держави. Дедалі більше поляків береться вчити українську мову, розуміючи реалії. І як тут не згадати "українців", котрі жили в Україні, а не знали, чи не вміли розмовляти солов'їною?! Бо й Ваш вклад дуже солідний у цю заміну значень, що українці мають обов'язково бути мокшанськомовними. Ну не зможу я цього ніколи зрозуміти. Може хтось із цих осіб й почати на мене ображатись, але це дійсно щонайменше дивує. От я, не в приклад, а просто до слова, непогано знаючи українську мову, завжди намагаюся її вдосконалити. Я читаю статті російською, бо знаю її дуже добре. Роблю пошук в англомовному контенті в міру потреби й можливостей. Дошкуляю польським ужендам польською. І, якщо пощастить вивчити з дочкою основи німецької, то зможу зрозуміти переклад усім відомої фрази "russisches Schwein". А чи не можна спробувати вивчити мову, котру викорінили з Вашої родини ті самі окупанти, котрі знову окуповують нашу Батьківщину! На мою думку, відмовитись від мови, це те саме, що відректися від Бога та Батьків.

І не треба мене звинувачувати у ненависті до мокшан, чи їхньої культури. Бо немає ненависті, а є зневага, і не до них, а до їх діянь, і не культури, а здичавілості. Зміниться поведінка, зміниться ставлення. Не раніше. Крапка. А до того часу можна на мене ображатись, але у мене більше підстав це робити. Отож, робімо це кожен окремо разом.

UPDATE [2017-09-28]:
Статус справи змінився, з'явилась інформація такого змісту:
Рішення було відправлене листом поштою (дата) 27.09.2017 за адресою .
Тобто не так багато їм зайняло часу від моменту прийняття рішення та його відсилання, буквально день-два. Це просто статистичне спостереження.

UPDATE [2017-10-03]:
А у нас відмови дітям прийшли. Починається забава...

UPDATE [2017-10-04]:
Подаю скани відмовного рішення. На двох дітей текст слово в слово співпадає. Базу апеляції будуватиму на кількох порушеннях адміністраційного кодексу та порушенні того ж зміненого закону від 1- го травня. Адже в ньому чітко в Art. 10 вказано, що робити із незавершеними справами. Його працівник управління банально не знайшов в законі (абзац на першій сторінці, котрий починається зі слів Ponadto ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów przejściowych...). Й не дивно. А Art. 11 нашого типу справ не стосується. Більше пізніше. Руки в жодному випадку не опускаю, готуватиму текст й консультуватимусь з юристами. Якщо хтось щось може порадити, чи підказати - буду вдячний. Можете це робити публічно в якості коментаря до статті, або інкогніто - у facebook.

Нагадаю деталі: рішення мало бути видане 25.04.2017 й продовження терміну розгляду справи не відбувалось. На прохання про пришвидшений розгляд справи та бажання скористатись законним правом перегляду актів справи - нуль реакції. Ню-ню...

Decyzja odmowna s.1

Decyzja odmowna s.2
UPDATE [2017-10-06]:
Додам трохи залізної логіки, на основі котрої й будуватиметься "захист Лужина". Власне взято звідси, але пернесу та перефразую й тут. Зі закону, яким наші справи потопили, взято:
Art. 10. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Згадка про art.1 ustawy zmienianej - то власне і є USTAWA o repatriacji, оскільки саме її веселозвісний закон від 1-го травня змінює, та її Art.1, а саме:
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. 
2. Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. 
Власне до пункту другого наші справи мають стосунок. І як можна було цього не побачити при виданні рішення запитаю я Вас й сам відповім - для цього потрібно стати urzędnikiem.

UPDATE [2017-10-10]:
Залізна логіка від 2017-10-06 не така вже й залізна. Art. 1 не стосується справ моїх дітей, адже вони не є репатріантами в розумінні закону o repatriacji. Odwołanie подаю, але на перемогу сподіватись марно. Тут і демократичній казочці кінець. Розчарований я цим краєм. Картаю себе, що вирвав дітей з Батьківщини...

UPDATE [2017-12-14]:
Отримав вчора виклик одволавчого відділу з уженду проти справ іноземців донести підтвердження того, що мої дідо та бабця були польської національності. Тобто, ужонд не розглядає справу під призмою порушення права органом першої інстанції, а невідповідності дітей нормам зміненого закону. Це означає, що на 99.(9)% будуть відмови. Хоча, якщо зорганізую спіритичний контакт з бабцьою та дідом, то щось таки  вдасться дізнатись. :)))

середа, 7 червня 2017 р.

Тлумачення контраверсійних артикулів 10 та 11 USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Був сьогодні у своєї улюбленої Пані Аґати, юриста з Fundacja dla Somalii. Мій аналіз art 10 та 11 розділу 6а USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw виявився правильним.

Art. 10. Do postępowań wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. 1. Postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały wszczęte na podstawie art. 15 ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.
2. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielił zezwolenia na pobyt stały osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do wydania tym osobom pierwszej karty pobytu stosuje się art. 15 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 229 ust. 4 pkt 2 i art. 236 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym.
Цей страшний артикул 11 стосується т.з. справ "поєднання родини". А всі т.з. справи "по походженню", складені до входження в життя змін до закону, розглядаються в межах його старої редакції.

Знову ж таки, це приємно було чути. Але ані я, ані вона не є тими особами, котрих будуть прислухатися уженди під час видавання запитів нових документів, чи, навіть, відмов. Для прикладу, пані Оксана мені надіслала скан листа від уженду, де зокрема вимагають:
1. підтвердження польської національності;
2. документальне підтвердження, що діти (на них документи подавали) мають намір на постійне тут проживання.
Важко сказати, що потрібне для пункту 2. Можливо, умова винайму житла, де вони проживають в Польщі; можливо, довідка зі школи, що вони тут вчаться; можливо, вистачить трудових договорів батьків. Ніхто крім ужендників цього не знає. Бо як в дитини випитати про її намір постійно проживати в Польщі?! Парадокс, але якась там буква X якогось там закону Y.

А от пункт 1 явно випливає зі змін 1-го травня. Вони так там і пишуть, що тепер тільки art. 195 ust. 1 pkt 3 закону про іноземців в грі для підтвердження polskiego pochodzenia. Так, але на них поширюється art. 10, а саме - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Я ще я їй задав питання, чи не є це звуження кола осіб, котрі можуть претендувати на побит сталий "по походженню", порушенням Конституції в плані звуження прав людини. То її відповідь була ствердною (може ,хотіла пограти на моєму самолюбстві, не знаю). Більше того, вона сказала, що, якби хтось подав до суду адміністраційного, то мав би всі шанси виграти. Ким може бути ця особа і що має її спонукати до цього не знаю, консерваторії не закінчував. Але, імовірно, це - якийсь юрист, котрий хотів би розставити усі крапки над "ї".

І ще. Якщо про Вас уженди забули, як от у моєму випадку, що вже 1.5 місяці від встановленої дати видання децизії немає жодного від них документу (ані wyzwania, ані przedłużenia, ані zawieszenia, ані decyzji), то візьміть на озброєння "Kodeks postępowania administracyjnego" Rozdział 7, Art.36 §1 та §2. Я ще своїм, щоби не розслаблялися перед вакаціями, надіслав wnioski o wgląd do akt sprawy (колись, може, коротенько напишу по це). Мають 30 днів для призначення дати. Якщо не відреагують, а відлік вже пішов на 2-ий тиждень, матиму ще пунктик до карми імовірної скарги.

Як підсумок. Я трішки підбадьорився після спілкування з Пані Аґатою. Але як воно буде на практиці, важко прогнозувати. Принаймні, сил до боротьби мені її експертна оцінка додала. Хто зна, а може то я, чи хтось з Вас, виграє суд в паньства Польського?! З ким Путін не жартує!

UPDATE [2017-10-03]:
Але реальність виявилась не такою - не мають наші справи жодного стосунку до Art.10, бо ця стаття стосується тільки репатріантів, котрими я й мої діти не є. 

середа, 3 травня 2017 р.

Взірці польських документів, що посвідчують особу

Виключно для історії та допитливих осіб.

Wzór karty pobytu
Wzór karty pobytu
Wzór dokumentu tożsamości cudzoziemca
Wzór dokumentu tożsamości cudzoziemca
Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG
Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG
Wzór dowodu osobistego
Wzór dowodu osobistego
Wzór karty polaka
Wzór karty polaka
Wzór prawa jazdy
Wzór prawa jazdy
Wzór dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wzór dokumentu podróży dla cudzoziemca

субота, 1 квітня 2017 р.

Пишемо Odwołanie od decyzji odmownej

Пряма - це коло з нескінченно великим радіусом

Математика

А початок є кінцем. Бо одна й та сама точка кола перебуває в двох нескінченностях водночас. Саме так і є. Це, навіть, можна собі уявити без допінгу, хоч жити від цього легше не стане, але цікавіше може. Бо більше пізнаючи, ми наближаємося до нескінченності, до того недосяжного, до Бога. Звісно темп цього наближення нікчемно скромний. Й границя його прямує до нуля. Хтось одразу смикне, що немає в такому разі сенсу, адже нуль отримується у будь-якому випадку. Так і є. Кожен має вибір. І це чудово. Просто інколи сам процес дає більше задоволення, ніж момент досягнення мети. Нерідко саме досягнення пригнічує, адже позбавляє мрії. І, якщо швидко не заповнити місце новою метою, порожнеча може почати з'їдати, вивертаючи назовні.

Але коло в якості алегорії я вибрав не тому. Все значно банальніше. 11 місяців тому я знайшов час та мотивацію до створення цього примітивного блогу. Багато публікацій вдалось мені витиснути із себе, борючись із лінню,- моєю одвічною супутницею. Деякі з них не прямо, або й взагалі, не стосуються теми карти постійного перебування в Польщі для нащадків переселенців. Так інколи трапляється, що виходиш за межі тематики. Приємно, що за цей час, навіть, кілька людей подякували за інформацію, подану мною. Звісно, приємно. Але напишу ще таке, що я в собі зміну відчуваю, ділячись інформацією, котру не так легко знайти. Я, наче, позбуваюсь тої совєцькості, замкненості, комплексу "кухні". Отже, дякую й усім, хто хоч секунду витримує читати мої публікації.

Отже коло... Був початок, буде кінець. Але обидва вони в нескінченності. Отже, їх розташування достеменно невідоме. Мені здається, до повного завершення вузької теми не вистачає тільки сьогоднішньої публікації. Вона була тим останнім проколотим околом невідомості. Сьогодні я її спробую наповнити змістом.

З цієї публікації зможе скористатись кожен, хто отримав відмовне рішення й не тільки по карті. Адже в демократичній Польщі можна оскаржити практично кожне рішення. Мене от тішить те, що, навіть, в позитивних рішеннях вони пишуть, що можна його оскаржити. :) Смішно. Хоча, це, мабуть, недоречно стосовно тільки тих позитивних рішень, які були задоволені в цілому. А щодо часткових це, може, й доречно.

Отже, короткий історичний екскурс моєї трагічної історії для тих, хто ще не плакав над нею:

Події періоду отримання відмови розвивались досить швидко й непередбачувано. Як ж це було. Зараз спробую згадати. Прийшов термін отримання decyzji, визначений при складанні wniosku. А це не багато і не мало - 4-и місяці. Отже, 4-и місяці я не отримував жодного wyzwania. Тому почувався впевнено, маючи за плечима факт отримання карти моєю двоєрідною сестрою, а предки у нас спільні. Проходить 2-а тижні по терміну, а я нічого не отримую. Дзвоню. Потрапляю на людину, котра суттєво вплине на перебіг подій. Питаю про стан моєї справи. А вона мені каже, що пану вислано лист. Щось мені підказало запитати, на яку адресу, адже дуже довго іде лист з Варшави до Варшави. Річ у тім, що я змінив місце проживання. Про що письмово повідомив в день співбесіди, тобто за два місяці до призначеної дати видання decyzji. Питаю, чи не на таку то адреса? А вона ствердно відповідає, так. Єзу. Ок. Питаю, а що там є? А вона - wyzwanie o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przodków.

Те, що я взнав це через телефон є радше випадковістю, але щастям. Бо це дало мені час для старту. В перший момент я був в шоці, подзвонив до сестри. Вона почала надзвонювати до уженду в Варшаві, до Жешува, всюди співчували. Але користі з того мало. Тоді я вилив на себе уявне відро холодної води й почав шукати, що то таке від мене вимагають. Знайшов. Але продовжую даремно обурюватись.

Пані, з котрою розмовляв по телефону, мабуть, якось повідомила мою іспекторку, що та дала маху, виславши листа на старий адрес. А це, до речі, свідчить про те, як вона ретельно працювала з моєю справою, пропустивши факт зміни адреси проживання. Наступного дня до мене задзвонила пані інспектор. Пробувала пояснити, що немає в документах підтвердження польського походження. Так і є. Але, кажу, місяця, якого Ви мені дали на донесення документів замало. Та й оригінали документів усі у Вас. То, питає, пан не зможе надати ці документи? Кажу, ні, з огляду на факти, викладені вище. Ну то добре, я подам керівнику проект decyzji. Я двічі питаю, позитивної? Ну, так. Повірив. А даремно.

Через місяць мій роботодавець пише прохання, аби мені якомога швидше видали карту, бо вже піврічний дозвіл на роботу закінчується. Я ще від себе написав і відношу в ужонд. А пані на інформації каже мені: "Pan ma odmowe". Бах-барабах! Шок. Одразу ж при ній пишу прохання про зустріч з керівником відділу та інспектором.

Буквально наступного дня дзвонять до мене, призначають зустріч із заступником керівника через тиждень.

Дзвоню до якогось пана юриста запитати, скільки коштує написати odwołanie - 500 злотих. Не зле. Записуюсь на прийом до безкоштовних юристів у Fundacja OCALENIE та Fundacja dla Somalii.

Цілий вікенд шукаю щось на цю тему. Знаходжу. Ситуація в чоловіка подібна моїй. Беру за основу і за вікенд нашкрябую 4-и емоційних, але змістовних, сторінки odwołania. 

Приходжу до першого правника. Показую усі документи та своє odwołanie. Довго порпається в паперах, робить копії та обіцяє написати свій варіант. А часу то не дуже багато, 14 днів від отримання відмови на руки. Хоч я і тягну штучно час - не іду на пошту відбирати, бо знаю, що за бека мене там чекає. Щоправда, прислав мені свій варіант, але за день до останнього терміну. Гарно написав - чітко, коротко, по-юридичному. Проте...

Іду ще до другого правника з другої фундації. Показую папери й своє odwołanie. А вона мені: "Пану вже якийсь правник написав odwołanie. То навіщо ще до мене прийшов?". Кажу, ні, то я накалякав. Великі очі, питання "Справді?", повторне швидке перечитування. Робить виправлення. Дає ноутбук і я сідаю їх вписувати в своєму документі в GoogleDocts.

Насправді вона багато мені допомогла, адже я консерваторії не закінчував, тому усіх тих польських законів, звісно, не знаю. Хоч я і спирався на конституцію Польщі та закон про іноземців. А вона дописала закони, пов'язані з процесом адміністраційного провадження справи.

Самого свого odwołania я не наводжу, бо немає сенсу, та й соромно за безліч зроблених помилок. Плюс, в кожного своя історія, а, отже, й свій набір нормативних актів. Взірець я вже вказував.

Тому, важливі висновки від мене, як професійного профана:
1. Потрібно обов'язково писати odwołanie на відмовне рішення, маєте 14 днів. Це мало, але це й багато. Пишіть, навіть, коли 100%-о відмовне рішення було правильним. Виграє той, хто грає, хто не грає - не виграє.2. Робіть, як я, повторюйте за мною - напишіть макет свого odwołania, де викладіть, хай і емоційно, але Ваше бачення, чому Ви вважаєте, відмову неправильним рішенням.3. Користуйтесь інтернетом для пошуку інформації, занотовуйте важливі блоки, чи лінки на нормативні акти. Хто шукає, то знаходить, а хто не шукає... Ну, Ви зрозуміли. :) Похизуюсь ще трішки в цьому руслі: пів року тому, нічого не петраючи в 500+, я допоміг своїй кузині доотримати гроші за ті місяці, в межах яких вона мала карту сталого побуту старого взірця без запису "dostęp do rynku pracy". Просто пошукав в інтернеті. Таке от чудо. Не я.4. Якщо Вам дозволяють фінанси, обов'язково замовте написання цього документу у спеціаліста. Якщо ж немає, звертайтесь до безкоштовних правників. Їх насправді багато є, бо їх робота дофінансовуються Европейським Союзом. Тому вони борються за клієнтів. Дві варшавські фундації я вказував вище. Ще люди радять та хвалять Studencka Poradnia Prawna przy ALK. Ще якісь? Див. пункт #3 - шукайте й знайдете.5. Вигравайте свої справи, бо вони Ваші.
В результаті моє odwołanie після поправок пані правника з фундації вийшло на 5-ть сторінок. А рішення про необхідність повторного розгляду моєї справи я отримав на 6-ох. Вони були змушені мене перебити. :)
Як стимул для активності, наводжу скани самого рішення.


Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.1)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.2)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.3)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.4)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.5)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.6)
Ці сторінки в дещо меншій роздільній здатності для швидкого перегляду. Кому цікаво прочитати текст, може ознайомитись з файлами за посиланнями нижче:

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.1)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.2)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.4)
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (s.6)